Imatge de la porta de Santa Caterina, de Palma, construïda el 1644. El gran escut és el que ara es pot veure en el pati d'armes del Palau de l'Almudaina i que va estar molts d'anys a la seu de la Societat Arqueològica Lul·liana. Un dels escuts laterals és el de la façana del Museu de Mallorca; l'altre està situat ara a l'Hort del Rei.