Justificació

 

Qualsevol símbol mereix un respecte, sempre que sigui estimat sincerament per algú. Però la veritat històrica ha de merèixer encara més respecte. Amb aquests dos principis he fet i posat a disposició de tothom aquestes pàgines web sobre la simbologia de les Illes Balears.

Interessos diversos han posat en circulació dues falsificacions de la història, que es van repetint seguint aquella idea goebeliana que una mentida repetida mil vegades acaba essent una veritat. Una és la idea que les quatre barres són un símbol més propi del Principat de Catalunya (o d'Aragó) que de les Illes o del País Valencià, on haurien tingut només la consideració de símbol personal de reis pretèrits. L'altra falsificació és la pretensió d'atribuir la bandera actual de Mallorca a uns orígens mítics medievals i de relacionar-la amb un igualment mític regne "independent". Els materials aportats crec que desfan ambdós errors amb escreix.

Ja sabem que les consideracions històriques es barregen amb les polítiques, i els símbols acaben tenint un valor o un altre segons qui els branda. Al capdavall, l'estudi dels símbols tampoc no podrà prescindir d'aquest darrer component, però en aquestes pàgines he volgut cenyir-me als elements històrics objectius. L'objectivitat històrica és una base per a qualsevol debat sobre l'actualitat. Després, que cadascú aixequi lliurement les banderes amb què se senti identificat.

 

Pàgina inicial