Imatge dels murs del Fortí, de Palma, on ara hi ha la plaça del mateix nom. Dins el rectangle es veuen els escuts i la làpida que ara
es conserven a la costa de la Seu. La làpida duu el nom del rei (Carles II), del virrei (Miquel de Salvà) i dels jurats, i la data de 1670