Les Quatre Barres com a símbol de Mallorca a la cartografia

 


Atles català
Cresques A. i J. Cresques, 1375
Biblioteca Nacional, París
Imatge completa

Carta de la Mediterrània
Anònima, 1410
Biblioteca Nacional, París
Imatge completa

Portolà de la Mediterrània
Macià de Viladesters, 1413
Biblioteca Nacional, París
Imatge completa

Carta de la Mediterrània
Gabriel Vallseca, 1439
Museu Marítim de Barcelona
Imatge completaMapa de Pere Rossell (1466)
Imatge completa

Carta de Gratiosus Benincasa de 1468
Imatge completa

Carta de la Mediterrània
Gratiosus Benincasa, 1473
Biblioteca Universitària de Bolonya
Imatge completa

Carta de la Mediterrània occidental
Francesco de Benincasa, 1476
Biblioteca Universitària de Gènova
Imatge completa
Carta de Gratiosus Benincasa de 1482
Imatge completa
Carta d'Andrea Benincasa de 1508. Biblioteca Vaticana
Imatge completa

Carta de la Mediterrània
Jacobus Russus, 1535
Biblioteca March, Palma
Imatge completa


Carta de la Mediterrània
Mateu Prunes, 1560
Museu Correr, Venècia
Imatge completa

Mapa de la Mediterrània
Joan Martines, 1570
Universitat de Califòrnia
Imatge completa

Carta de la Mediterrània
Domingo Villarroel, 1589
Museu Correr, Venècia
Imatge completa

Carta nàutica
Bartomeu Olives, segle XVI

Atlas mundial, mapa XIII
Joan Oliva, 1614

Pàgina inicial