Lingüista
Professor de la
Universitat de les Illes Balears

Nota biogràfica


Publicacions


Currículum complet


Treballs en línia


Blog


Twitter
Instagram
Youtube

 


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Web creat el dia 8 de maig de 2000